Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành Hệ VLVH

Trường Đại học Cần Thơ thông báo thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành hệ VLVH từ đợt 1 năm 2017 như sau:

Thông tin chi tiết: Xem tại đây