Thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành Hệ VLVH

Trường Đại học Cần Thơ thông báo thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành hệ VLVH từ đợt 1 năm 2017 như sau:

Thông tin chi tiết: Xem tại đây

 

   

Liên kết mạng xã hội