Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

D50

   

700

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phương thức TS:

   +Phương thức 1:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 50 % chỉ tiêu của mỗi ngành;

   +Phương thức 2Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT với 50 % chỉ tiêu của mỗi ngành;

- Trường tổ chức xét tuyển:

Đợt 1: 01/07/2015 - 25/08/2015

Đợt 2: 26/08/2015 - 15/09/2015

Đợt 3: 16/09/2015 - 05/10/2015

Đợt 4: 06/10/2015 - 25/10/2015

Đợt 5: 26/10/2015 - 15/11/2015

Số 259, Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. ĐT: (067)3 851 274

Website: www.dtcc.edu.vn

       

Các ngành đào tạo cao đẳng:

     

700

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

150

Kế toán

 

C340301

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

100

Công nghệ thông tin

 

C480201

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

50

Nuôi trồng thủy sản.

 

C620301

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

100

Dịch vụ thú y

 

C640201

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

100

Bảo vệ thực vật

 

C620112

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

150

Quản trị kinh doanh.

 

C340101

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hoá học, Sinh học;

-Toán,Văn học,Tiếng Anh;

50