Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Thời khóa biểu - lịch học

  • THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CĐ ÁP DỤNG TỪ TUẦN 2, TỪ NGÀY 07/8/2017: Tải về
  • Lớp TC BVTV khóa 2015-2017: Tải về
  • Các lớp TCCN khóa 2016-2019 từ ngày 31/7/2017 đến 26/8/2017: Tải về

  

TKB Thực hành và học phụ đạo từ 7/8 đến 13/8/2017

 Xem thêm:

>> Lịch thi môn Giáo dục Quốc phòng: Tải về

>> TKB Lớp TCKT K13 liên kết TTGDTX tuần 6 từ 10/7 đến 15/7/2017: Tải về

>> Lịch thi và phân công coi thi lần 2 hK2 2016-2017 khoa KT - CN chính thưc (mới nhất): Tải về


  

Xem thêm:

>> TKB lớp Tuần 9 - TCKT K13 - LK TTGDTX: Tải về

 >> Lịch thi lại đợt 2, lần 2 HK2 (lớp năm nhất và 2): Tải về

>> Lịch thi lại đợt 1, lần 2, HK2 của các lớp năm cuối (chính thức): Tải về


 

 

>> Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng từ ngày 07/8 - 12/8/2017: Tải về

 

>>TKB (TUẦN 10) liên kết với TT GDTX & KTHN Tỉnh: Tải về

>>TKB (TUẦN 10) liên kết với TT GDTX & KTHN Tỉnh: Tải về

>> Lịch học Lớp Trồng trọt và bảo vệ thực vật K7:Tải về

>> LỊCH THI HK HÈ NĂM HỌC 2016&2017 : Tải về