>> Lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Trồng trọt và bảo vệ thực vật K5: Tải về

 >>TKB (TUẦN 9) liên kết với TT GDTX & KTHN Tỉnh: Tải về

>> Lịch học Lớp Trồng trọt và bảo vệ thực vật K7: Tải về

>> LỊCH THI HK HÈ NĂM HỌC 2016&2017 : Tải về

  


Xem thêm:

    • THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/7/2017 NĂM HỌC 2017-2018Tải về

    • Lớp TC BVTV khóa 2015-2017: Tải về

    • Các lớp TCCN khóa 2016-2019 từ ngày 31/7/2017 đến 26/8/2017: Tải về