• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

GT Cây công nghiệp dài ngày

Giáo trình cây công nghiệp ngắn ngày

Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ ( chủ biên)

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản: 2011

Mô tả vật lí: 205 tr. ; Minh họa, 24 cm

Số phân loại: 633.8/ V250

Tóm tắt nội dung: Sách trình bày đặc điểm, kỹ thuật canh tác, cách thu hoạch và bảo quản các loại cây công nghiệp ngắn ngày tiêu biểu như: cây đậu nành, cây mía, cây đậu phộng, cây mè