• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

Dinh dưỡng người

Giáo trình dinh dưỡng người

Tác giả: Nguyễn Minh Thủy (Biên soạn)

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản: 2015

Mô tả vật lí: 128 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 613.2/ Th523

Tóm tắt nội dung: Giáo trình chia thành 10 chương gồm những nội dung dinh dưỡng người - mối quan hệ giữa lương thực - thực phẩm, nông nghiệp và sức khỏe, cấu trúc cơ thể, nhu cầu dinh dưỡng như: protein, lipid, cảbohydrate, vitamin, các chất khoáng. Khái luận về dinh dưỡng cân đối, thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau và các bệnh liên quan đến dinh dưỡng