• Ngày hội sách
  • Ngày hội sách

Tài liệu tham khảo phòng chống tham nhũng

 

tk tham-nhung

Cuốn sách phân tích những tác hại, nguy cơ thách thức của tham nhũng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, những nổ lực chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời, làm rõ những yêu cầu đối với toàn xã hội trong cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp chống tham nhũng.

Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng / Đinh Văn Minh .- Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 .- 123 tr.; 19 cm .- 345.597/M312 .

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay3034
Hôm qua3027
Tuần này6061
Tháng này61002
Số lượt truy cập2746286

Đang trực tuyến

Khách : 55 khách online Thành viên : Không có online