Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

 Sơ đồ tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Trưởng phòng

NGUYỄN VĂN LÍCH

 • Ngày tháng năm sinh:  1975
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế biến thủy sản
 • Điện thoại:   0918.042.679      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Phụ trách chung các mặt hoạt động của phòng;

 2. Xây dựng đề án vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng CCVC;

 3. Xây dựng các kế hoạch phát động thi đua. Theo dõi và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường;

 4. Thực hiện các chế độ chính sách cho CCVCNV;

 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động Website. Theo dõi hoạt động thông tin mạng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường;

 6. Thực hiện các báo cáo tổng kết hoạt động của nhà trường;

 7. Quản lý công tác hành chính, Văn thư – Lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng;

 8. Xây dựng các quy trình, quy chế phối hợp trong công tác đối với các đơn vị trong trường;

 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 Phó Trưởng phòng

 

 

 

TRẦN THỊ KIM DUYÊN

 • Năm sinh:  19/5/1975
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Điện thoại:   0944.979.159
 • Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Trợ lý trưởng phòng, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.
 2. Tham mưu cho trưởng phòng trong công tác tổ chức nhân sự, tổng hợp thống kê.
 3. Trực tiếp tổ chức việc phân công công việc, thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng, thường trực giải quyết các công việc thường xuyên của Phòng.
 4. Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng.
 5. Phụ trách công tác Văn thư - lưu trữ

 

Chuyên viên Văn thư - lưu trữ

 

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến theo đúng quy định về công tác văn thư;

 2. Kiểm tra thể thức văn bản đi, phát hành văn bản đi theo đúng quy định;

 3. Quản lý các con dấu của nhà trường;

 4. Thực hiện các công tác hành chính theo sự phân công của Ban Giám hiệu, của Trưởng phòng;

 5. Lưu trữ tài liệu của nhà trường theo đúng Luật lưu trữ;

 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên Quản trị mạng

NGUYỄN VĂN MINH

 • Ngày sinh: 1978
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
 • Điện thoại: 0986.830.014
 • Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Quản lý, cấp phát địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật; phân quyền quản lý và cập nhật thông tin lên mạng; đảm bảo đường truyền thông suốt;

 2. Cập nhật những thay đổi về tên địa chỉ của các đơn vị. Phát hiện và xử lý các trường hợp tự ý tạo lập và thay đổi tên, địa chỉ IP của những thiết bị nối mạng của các đơn vị;

 3. Duy trì hoạt động của máy chủ Trang HSCV, hệ thống đường truyền internet, thông số kỹ thuật của các đường truyền internet; khảo sát lập kế hoạch phát triển và hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ;

 4. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng những phần mềm chuyên dụng (Hồ sơ công việc);

 5. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, sửa chữa và đề xuất phương án khắc phục sự cố mạng; sự cố website;

 6. Hướng dẫn các cộng tác viên về phương thức đăng tin và hỗ trợ cộng tác viên đưa các tin đã được duyệt lên website;

 7. Lập sổ theo dõi tin, bài của các Cộng tác viên.

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên Tổ chức cán bộ

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

 • Ngày tháng năm sinh: 15/9/1979
 • Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
 • Điện thoại: 01234.56.2872
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, nhân viên trong nhà trường (quy trình ISO đào tạo, bồi dưỡng);

 2. Thực hiện công tác kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên;

 3. Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tháng; thi đua cuối năm của nhà trường (khen thưởng; danh hiệu nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương);

 4. Đánh giá công chức viên chức, nhân viên; Thực hiện chế độ hưu trí, nghỉ việc, thuyên chuyển;

 5. Phụ trách lao động tiền lương, chế độ chính sách cho CCVC: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; các chế độ phụ cấp: thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo;

 6. Phụ trách các chế độ bảo hiểm đối với công chức, viên chức;

 7. Phụ trách phần mềm quản lý cán bộ, công chức, quản lý hồ sơ CCVC;

 8. Báo cáo số liệu công chức, viên chức, nhân viên;

 9. Theo dõi hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động;

 10. Theo dõi công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập;

 11. Theo dõi chấm công; phép năm;

 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên tổng hợp, thống kê

LÊ LONG HẢI

 • Ngày tháng năm sinh: 1984
 • Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm lịch sử
 • Điện thoại: 0972.646.524
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Theo dõi, tổng hợp và chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của nhà trường;

 2. Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;

 3. Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê các lĩnh vực hoạt động của nhà trường;

 4. Công bố và cung cấp số liệu thống kê, các báo cáo tháng, quý, năm của nhà trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;

 5. Tổng hợp, thư ký họp giao ban nhà trường;

 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

ĐỘI BẢO VỆ

 

 

 

Đội trưởng NGUYỄN VĂN DẠNG

Điện thoại: 0919.869.681 

 

 

NGUYỄN VĂN TÙNG ANH

Điện thoại: 0123.9787.822

 

 

ĐẶNG XUÂN HÙNG

Điện thoại: 0163.5592.559

 

 

NGUYỄN MINH TRUNG

Điện thoại: 0939.245.269

 

 Nhiệm vụ Đội bảo vệ:

 1. Thường trực tại cơ quan, không bỏ trống giờ (các ca trực liên hoàn nhau) bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống kẻ xấu xâm nhập, phòng chống cháy, kiểm tra thường xuyên các khu vực bảo vệ tài sản của cơ quan;

 2. Thường trực cơ quan theo dõi các loại vật tư, thiết bị ra vào cổng, kiểm tra các cửa phòng, các tài sản, điện, nước trong toàn trường;

 3. Thường trực đón tiếp nhận thông tin, khách đến liên hệ, hướng dẫn khách đến các phòng, khoa, trung tâm gặp cá nhân…

 4. Trực điện thoại và báo thông tin đến phòng, khoa, trung tâm, người có trách nhiệm xử lý thông tin;

 5. Kiểm tra thường xuyên hệ thống ánh sáng, hệ thống nước, các cửa ra vào, các khu vực rào thiếu an toàn, phát hiện hư hỏng báo về phòng, khoa, trung tâm có liên quan, văn phòng, người có trách nhiệm xử lý;

 6. Trực báo tín hiệu chuông vào học, giờ nghỉ, giờ thi…đúng quy định;

 7. Khi có sự cố xử lý ngay đồng thời báo tin đến cơ quan chức năng gần nhất và người có trách nhiệm xử lý sự việc xảy ra nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, ngăn chặn ảnh hưởng lan tỏa…

 8. Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nội quy cơ quan, quy định phòng học, vệ sinh môi trường;

 9. Bảo vệ chăm sóc cây cảnh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;

 10. Đóng, mở các phòng học;

 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.