Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Các quy trình áp dụng cho năm học 2016-2017 đối với các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ

Căn cứ Kế hoạch đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng cho tất cả các lớp cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp. Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm và sinh viên cao đẳng các khóa: 2014-2017, 2015-2018, 2016-2019 các quy trình áp dụng cho năm học 2016 – 2017 (Tải về).

1

Quy trình xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa

Tải quy trình

2

Quy trình tổ chức thi học kỳ 1 (Khóa tuyển sinh)

Tải quy trình

3

Quy trình đăng ký học phần tín chỉ HK1

Tải quy trình

4

Quy trình giảng dạy và kiểm tra học kỳ

Tải quy trình

5

Quy trình tổ chức thi học kỳ

Tải quy trình

6

Quy trình đăng ký học phần tín chỉ HK2

Tải quy trình

7

Quy trình tổ chức thi học kỳ 1 (Đối với khóa 2014-2017, 2015-2018)

Tải quy trình

8

Quy trình giảng giải và kiểm tra HK1 ( Áp dụng khóa 2014-2017, 2015-2018)

Tải quy trình

9

Quy trình tổ chức thi học kỳ 2 (Dành cho sinh viên năm cuối)

Tải quy trình

10

Quy trình xet công nhận tốt nghiệp

Tải quy trình