Cty TNHH Newfeed Việt Nam báo cáo chuyên đề “Các kỹ thuật về Trang trại trong chăn nuôi Heo hiện nay”

Chiều, ngày 05 tháng 4 năm 2017, Đại diện công ty TNHH Newfeed Việt Nam đã có buổi báo cáo chuyên đề “Các kỹ thuật về Trang trại trong chăn nuôi Heo hiện nay” cho ngành chăn nuôi và giao lưu chia sẽ kinh nghiệm với giảng viên và HSSV nhà trường.

Quang cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Tham gia buổi báo cáo gồm: Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó tổng công ty TNHH Newfeed Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Sang – Giám đốc kinh doanh khu vực phía nam - công ty TNHH Newfeed Việt Nam; ThS. Trương Nhật Triết – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Đào Tạo, phòng Quan hệ Doanh nghiệp, khoa Nông nghiệp Thủy sản, cùng với giảng viên thuộc tổ chăn nuôi và hơn 120 sinh viên của khoa Nông nghiệp Thủy sản tham dự.

         Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó tổng công ty TNHH Newfeed Việt Nam trình bày báo cáo

Tại buổi báo cáo chuyên đề, sinh viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chuyên môn ngành Chăn nuôi và đại diện công ty TNHH Newfeed Việt Nam: Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó tổng công ty TNHH Newfeed Việt Nam giải đáp các câu hỏi của sinh viên nhà trường và làm rỏ thêm cho các em hiểu được tầm quan trọng khi chăn nuôi trong các trang trại hiện nay,….

   Sinh viên đặt câu hỏi

Qua buổi báo cáo chuyên đề, sinh viên đã được công ty truyền đạt các kiến thức trong ngành Chăn nuôi một cách rất thiết thực, đồng thời giúp cho các em học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế để làm việc tại các trang trại có qui mô lớn và có định hướng trong công việc sau khi tốt nghiệp ra trường.

Hình ảnh lưu niệm tại buổi báo cáo

Huỳnh Hoàng Hiếu - Phòng QHDN

Liên kết mạng xã hội