Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Các Công ty, Doanh nghiệp đã ký kết Bản thoả thuận

Các Công ty, Doanh nghiệp đã ký kết thoả thuận hợp tác với Nhà trường trong đào tạo, cụ thể:

1. Công ty TNHH Hùng Cá;

2. Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp;

3. Công ty TNHH Pharmaq Việt Nam;

4. Công ty Giống Cây trồng Nông Hữu TNHH;

5. Trường Trung cấp Nghề Thanh Bình;

6. Trường Trung cấp Nghề GTVT;

7. Công ty TNHH 01 TV CBTS Hoàng Long;

8. Trường Trung cấp Nghề Hồng Ngự;

9. UBND huyện Tháp Mười;

10. Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung;

11. Công ty Lương Thực Đồng Tháp;

12. Công ty cổ phần Docifish (Hùng Hậu);

13. Chi nhánh Viettel Đồng Tháp;

14. Công ty TNHH 1TV Giống Thủy sản Xuân Lợi;

15. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung;

16. Trung tâm Dạy nghề huyện Tam Nông;

17. Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;

18. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Bìnhl;

19. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tháp Mười;

20. Công ty CP Nông nghiệp Velmar.


>> Danh sách các Công ty, Doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác với nhà trường