Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Phòng Tuyển sinh, Khảo thí - ĐBCL

Trường CĐCĐ ĐT thông qua kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Chiều ngày 12/12/2017 Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp thông qua kết quả báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 do Thạc sĩ Nguyễn Thúy Hà-Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Hoạt động tự kiểm định chất lượng chất lượng trường CĐCĐ Đồng Tháp được triển khai trên cơ sở hướng dẫn của công văn 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng được nghe thư ký trình bày kết quả đánh giá 9 tiêu chí, 100 tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017. Trong đó, có 04 tiêu chí gồm: tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo, tiêu chí 6 - Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, tiêu chí 7 - Quản lý tài chính, tiêu chí 8 - Dịch vụ người học đạt 100% yêu cầu theo quy định. Các tiêu chí còn lại đạt từ 83,3 % đến 93, 3%. Tổng số tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 94/100 tiêu chuẩn.

 Hội đồng đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả đánh giá báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục trường CĐCĐ Đồng Tháp. Với kết quả tự đánh giá đạt 94% so với quy định của Thông tư số 15/2017/TTBLĐTBXH Hội đồng thống nhất tự đánh giá trường CĐCĐ Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Kết luận cuộc họp Thạc sĩ Nguyễn Thúy Hà Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm trên cơ sở báo cáo tự kiểm định chất lượng phải xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của các tiêu chuẩn chưa đạt để tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Nguyễn Hữu Thanh - Phòng Thanh tra