Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Phòng Tuyển sinh, Khảo thí - ĐBCL

Đánh giá giám sát Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 22 và 23/12/2016, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lí chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Mục tiêu của việc đánh giá này nhằm xác định sự phù hợp ở các bộ phận hệ thống QLCL, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà nhà trường phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.

Quang cảnh họp khai mạc đánh giá

Đoàn chuyên gia đánh giá do ông Trần Quang Chữ làm Trưởng đoàn, đã tiến hành đánh giá tại 03 phòng, 04 khoa thuộc hệ thống QLCL của trường (phòng Đào tạo, phòng Chính trị công tác sinh viên, phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Nông nghiệp thủy sản, Khoa Kinh tế xã hội & Nhân văn, Khoa Kỹ thuật công nghệ).

Đánh giá giám sát hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại Phòng Đào tạo

Qua hai ngày làm việc, ông Trần Quang Chữ - Chuyên gia đánh giá đã đánh giá cao sự quyết tâm của Nhà trường đối với việc duy trì vận hành hệ thống QLCL ISO 9001:2015. Các hoạt động của Trường được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy trình của hệ thống QLCL; Qua kiểm tra Đoàn không phát hiện những điểm không phù hợp nào trong hệ thống, tuy nhiên Đoàn ghi nhận 06 điểm lưu ý và đề nghị Nhà trường xem xét cải tiến, hoàn thiện trong thời gian tới, đây là cơ sở để Đoàn kiến nghị duy trì chứng nhận hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trong năm 2017.

Nguyễn Văn Minh - Phòng TC-HC