• Viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Nữ viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Đội Bảo vệ - phòng Tổ chức - hành chính
  • Tổ chức - hành chính
  Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, áp dụng

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017

Sáng ngày 28/12/2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017, tham dự Hội nghị có lãnh đạo Nhà trường, cùng toàn thể công chức, viên chức.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo thu – chi tài chính năm 2016; báo cáo thực hiện quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo nhà trường với Ban chấp hành Công đoàn; thông báo điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo tổng kết thi đua năm 2016.

Ông Trần Hữu Trung - Trưởng Khoa Tại chức - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Hữu Trung - Trưởng Khoa Tại chức - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016, Nhà trường đã thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ được thể hiện qua một số kết quả nổi bật, như sau:

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh riêng của nhà trường. Năm 2016, Nhà trường tiếp tục liên với các trường Đại học ở Thành phố HCM và Đại học Cần Thơ đào tạo các lớp trình độ Đại học hệ Vừa làm vừa học và hệ Từ xa, tổng số có 2.481 học viên (hệ VLVH: 1.809 sinh viên; hệ Từ xa: 672 học viên).

- Năm học 2015 - 2016, Nhà trường tiếp tục triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ với sự đồng thuận cao từ cấp lãnh đạo đến viên chức, giảng viên, việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ về cơ bản hoàn thiện.

- Quan tâm phát triển đội ngũ viên chức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; Thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ đúng đối tượng, đúng quy định; Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quy hoạch đảm bảo đạt chuẩn về trình độ.

- Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục được duy trì, năm học 2015-2016 Nhà trường triển khai Công tác Đảm bảo chất lượng theo tinh thần công văn 979/BGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của Bộ GD&ĐT. Ban hành các quyết định kiện toàn các ban và các bộ phận tham gia thực hiện Báo cáo tự đánh giá. Bên cạnh việc triển khai báo cáo tự đánh giá trường cũng đã thực hiện báo cáo 3 công khai hằng năm về công khai chất lượng giáo dục; cập nhật rà soát chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo và đăng trên website của nhà trường theo địa chỉ www.dtcc.edu.vn để học sinh sinh viên, phụ huynh và các cơ quan doanh nghiệp tìm hiểu.

- Nhà trường cũng đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

- Về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: Năm 2016 có 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, công nhận 60 sáng kiến kinh nghiệm. Ngoài ra, có 04 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học các trường. Đang triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Lãnh đạo nhà trường còn thường xuyên động viên, khuyến khích viên chức, giảng viên tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực được nghiên cứu chủ yếu tập trung vào là lĩnh vực nông nghiệp thủy sản. Hầu hết các đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học đều đáp ứng được yêu cầu dạy, học của nhà trường và triển khai ứng dụng cho địa phương.

Sau khi nghe các văn bản trình hội nghị, toàn thể công chức, viên chức đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Hội nghị đã đi đến thống nhất và thông qua Nghị quyết hội nghị, 100% công chức, viên chức đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Hội nghị đã đề ra.

Tập thể Lao động tiên tiến năm 2016

Các nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Nhà trường trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu tập thể lao động tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Nguyễn Văn Minh - Phòng TCHC

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay59
Hôm qua1204
Tuần này2498
Tháng này49934
Số lượt truy cập2195640

Đang trực tuyến

Khách : 56 khách online Thành viên : Không có online