Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Phòng Tổ chức - hành chính
  • Nữ viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Đội Bảo vệ - phòng Tổ chức - hành chính
  • Tổ chức - hành chính
  Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, áp dụng

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.

Để nộp đơn hoặc có thêm thông tin, truy cập trang web: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

 Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)

Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

IELTS 6.5 hoặc tương đương

Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)

Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

Thời gian học tập lên tới 2.5 năm

IELTS 6.5 hoặc tương đương

Trị giá học bổng lên tới  131.000 đô la Australia

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ

Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia

IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia 

Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)

Chương trình phát triển chuyên môn

Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia

IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)

Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

Không hạn chế độ tuổi

Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

Nộp hồ sơ trực tuyến

Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Chương trình Học bổng Endeavour niên khoá 2017 nhận hồ sơ đến hết 30 tháng 6 năm 2016.

 


Tải Thông báo: Đính kèm