• Viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Nữ viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Đội Bảo vệ - phòng Tổ chức - hành chính
  • Viên chức phòng Tổ chức - hành chính
  • Tổ chức - hành chính
Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán (Bính Thân - 2016)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo đến các công chức, viên chức, Học sinh, Sinh viên, Phòng, Khoa, Trung tâm nghỉ Tết Nguyên đán (Bính Thân) cụ thể như sau:

  1. Học sinh, Sinh viên nghỉ tết Âm lịch từ Thứ Ba ngày 02/02/2016 đến hết ngày 15/02/2016. Thời gian nhập học ngày 16/02/2016.

  2. Công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch nghỉ 09 ngày, từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Bính Thân).

  3. Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc và tại gia đình từ ngày 07 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2016. Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn viên chức trong đơn vị treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

  4. Tổ chức tốt công tác trực cơ quan:

- Trực lãnh đạo từ ngày 07/02/2016 đến ngày 11/02/2016 nhiệm vụ giải quyết công việc đột xuất.

- Trực trại thực nghiệm, trực bảo vệ thường xuyên, nhiệm vụ bảo vệ an toàn trong nhà trường, phòng chống trộm, cháy nổ…

          * Viên chức được phân công trực lễ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trong ca trực. Mỗi ca trực lãnh đạo là 01 buổi, theo giờ hành chính; trực bảo vệ theo ca trực.

Yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm, công chức, viên chức nhà trường thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Nguồn: Thông báo số 08/TB-CĐCĐ