Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

DTCC_tchc

Điện thoại:

Thông tin khác:

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
----------------------- 
 
Điện thoại Phòng Tổ chức - Hành chính: 02773.851523 - Fax: 02773.857932 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 

 

 

Gửi Email