• Tập thể viên chức Phòng Tài vụ
  • Tập thể viên chức Phòng Tài vụ

Thông báo mức học phí năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXK ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào rạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

 Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc qui định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021;

          Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo đến các Phòng, Khoa, các lớp hệ chính quy mức học phí năm học 2016 – 2017 như sau:

STT      

NGÀNH HỌC

Hệ trung cấp

(Mức thu/học kỳ)

Cao đẳng

(Mức thu/ 1 tín chỉ)

I

Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi Thú y, Bệnh học Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Dịch vụ thú y, Khoa học cây trồng, Văn thư Lưu trữ, Phát triển Nông Thôn

2.150.000đ

164.000đ

II

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Chế biến Thủy sản, Quản trị Mạng

2.500.000đ

194.000đ

Trường hợp tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp sẽ được miễn 100% tiền học phí.

          Trên cơ sở Thông báo này, đề nghị các Phòng, Khoa và các lớp nói trên, triển khai và hoàn tất tiền học phí, nộp tại phòng Tài vụ trước khi thi môn thứ nhất của học kỳ (đối với hệ trung cấp) và theo qui trình đăng ký học phần tín chỉ ( đối với hệ cao đẳng). Sinh viên nào không nộp học theo qui định trên thì sẽ không được dự thi.

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay4397
Hôm qua4967
Tuần này19446
Tháng này91419
Số lượt truy cập3976007

Đang trực tuyến

Khách : 180 khách online Thành viên : Không có online