Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Ngày hội việc làm 2017
  • Quan hệ doanh nghiệp

Hội nghị Tổng kết 05 năm phối hợp 04 đơn vị

Chiều ngày 09/10/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện kế hoạch phối hợp “Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và đào tạo nghề cho nông dân, giai đoạn 2015 – 2020” với sự tham dự của đại diện Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị

Hội nghị báo cáo kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện việc phối hợp giữa các đơn vị. Các đại biểu tham dự tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến về cách thức tài trợ học bổng, nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp khi tuyển sinh đầu vào và tham gia đánh giá thẩm định sửa đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế sản xuất, đưa giảng viên đến hỗ trợ chuyên môn, nghiên cứu công nghệ cũng như phát triển sản phẩm cho các sơ sở nhỏ.

Thảo luận tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự được lãnh đạo trường tích cực ghi nhận để làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Hồ Huỳnh Hạnh - Phòng QHDN