Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Buổi thực hành đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến của HSSV

Hiện nay, điểm rèn luyện là hoạt động rất quan trọng trong việc đánh giá ý thức, thái độ và kết quả học tập của HSSV. Công tác quản lý điểm rèn luyện đang được các trường rất quan tâm làm sao để đạt được hiệu quả tối ưu, có tính khoa học và đáp ứng sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, qua khảo sát, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay, hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến vẫn chưa được xây dựng và triển khai ở các trường Đại học và Cao đẳng.

Bên cạnh đó, cho đến thời điểm hiện tại, dù đã xây dựng quy trình, tuy nhiên tất cả các bước xét điểm rèn luyện của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đều mang nặng tính thủ công. Do đó, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian, dễ dẫn đến sai sót, đặc biệt là trong khâu tính điểm đánh giá rèn luyện của HSSV. Mặt khác, việc lưu trữ và quản lý điểm rèn luyện cũng gặp nhiều bất cập nếu cứ tiếp tục thực hiện theo cách làm thủ công như vậy. Từ đó, ThS. Phan Quốc Cường đã nghiên cứu và làm chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp”. Sau thời gian nghiên cứu, đề tài được nghiệm thu vào ngày 10/7/2020 và được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức buổi thực hành đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến của HSSV. Buổi thực hành có hơn 35 học sinh sinh viên tham dự.

                                

Hình 1 – Toàn cảnh buổi thực hành đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến

Hình 2 – Giao diện hệ thống đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tại đây, ThS. Phan Quốc Cường, chủ nhiệm đề tài triển khai hướng dẫn học sinh sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến. Kết quả, hầu hết học sinh sinh viên sử dụng trên các thiết bị, vận hành trên môi trường Internet rất tốt; thao tác rất nhanh với giao diện đánh giá và xác nhận điểm rèn luyện một cách dễ dàng. Ngoài ra, hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến này còn tăng tính minh bạch, công khai, giảm được nhiều sai sót trong tính toán điểm số khi học sinh sinh viên đánh giá điểm rèn luyện của mình.

Hồ Thị Hồng Cúc - Phòng KHCN-HTQT