Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường CĐCĐ Đồng Tháp”

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp” do ThS. Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có ThS. Nguyễn Tấn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Đồng Tháp và các thầy, cô là lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Quang cảnh họp Hội đồng

Tại buổi họp, ThS Phan Quốc Cường đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo khoa học tổng hợp kết quả, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nhằm chỉ ra giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị; vận hành tốt trên môi trường Internet; đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến và các tiêu chuẩn về: tính quy chuẩn, tính mở, tính tích hợp, tính an toàn và bảo mật thông tin, tính tối ưu, tính hiệu quả, độ tin cậy, độ sẵn sàng; hệ thống được nghiệm thu, cài đặt và chuyển giao cho bộ phận tiếp nhận.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên của nhà trường nói riêng và của tỉnh Đồng Tháp nói chung về công tác quản lý điểm rèn luyện trực tuyến của học sinh sinh viên (HSSV). Đề tài sẽ hỗ trợ Phòng Chính trị và Công tác HSSV, các khoa quản lý hiệu quả và nhanh chóng trong việc tạo mẫu đánh giá và xác nhận điểm rèn luyện cho HSSV. Tăng tính minh bạch, công khai, giảm được nhiều sai sót trong tính toán điểm số khi HSSV đánh giá điểm rèn luyện.

Các đại biểu, khách mời tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề nội dung và cách thức tổ chức theo hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến mới này. Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, bộ tài liệu Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và sẽ triển khai trong hội đồng sư phạm nhà trường.

 

Hồ Thị Hồng Cúc – Phòng KHCN & HTQT