Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Hội thảo Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thực hiện nội dung nghiên cứu của đề tài, ngày 25/06/2020 Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp đã diễn ra Hội thảo đóng góp ý kiến cho đề tài. Mục tiêu đề tài nghiên cứu khoa học là xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp để hỗ trợ các đối tượng có liên quan (cố vấn học tập, chuyên viên phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên có khả năng sử dụng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Hội thảo có hơn 40 đại biểu là cán bộ, viên chức - giảng viên Trường Cao đẳng Công đồng Đồng Tháp tham dự.

 

Quang cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ths. Phan Quốc Cường, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung báo cáo khoa học tổng hợp kết quả và chỉ rõ mục tiêu, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của đề tài. Sau đó, hướng dẫn các tham dự viên thực hành hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tích cực thực hành thao tác trên máy, nêu câu hỏi trao đổi áp dụng hệ thống điểm rèn luyên, phát biểu ý kiến về các vấn đề còn thăc mắc với chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và bộ tài liệu xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên.

Hồ Thị Hồng Cúc - Phòng QLKH-HTQT