Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Hội thảo lấy ý kiến đề tài NCKH “Ứng dụng EdCamp để phát triển chuyên môn cho giảng viên Tiếng Anh.”

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức và chủ trì Hội thảo Đóng góp ý kiến cho đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng EdCamp để phát triển chuyên môn cho giảng viên Tiếng Anh.”. Tham dự Hội thảo gồm có ThS. Lê Hoàng Minh - Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên,Sở giáo dục Đào tạo Bến Tre, ThS. Hồ Văn Tới - Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Cambridge Bến Tre, giáo viên ở các trường Tiểu học, THCS, THPT, THPT Chuyên trong tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo các phòng ban, giảng viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Hình toàn cảnh Hội thảo


Tại Hội thảo, Ts. Phạm Quang Huy, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung báo cáo khoa học tổng hợp kết quả và chỉ rõ mục tiêu, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn từ đó xây dựng bộ tài liệu để tổ chức Mô hình hội thảo Edcamp. Việc nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra mô hình cách thực hiện Hội thảo, tập huấn là một trong những giải pháp giúp cho giáo viên, giảng viên, và người phụ trách Tiếng Anh phát triển chuyên môn, giỏi về năng lực Tiếng Anh, vững vàng chuyên môn giảng dạy, cập nhật những kỹ thuật dạy học mới, chia sẻ những cách làm hay đến đồng nghiệp là xu thế thời sự hiện nay.

Các đại biểu, khách mời tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề nội dung và cách thức tổ chức theo mô hình mới này. Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và bộ tài liệu tổ chức mô hình hội thảo Edcamp theo đúng tiến độ.

Nguyễn Thị Thể Hà - Khoa KHCB