Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể viên chức phòng
  • Hợp tác quốc tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Thông báo HTQT
  • Đề tài Nghiên cứu khoa ...
Ngày 9-3-2017 Quỹ sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong (MIST) đã giới thiệu cuộc thi dành cho các công ty ...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sản xuất rượu vang khoai lang tím Nhật"

Ngày 20/8/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức buổi họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Thử nghiệm sản xuất rượu vang khoai lang tím Nhật Ipomoea batatas L.) tại huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp” do Khoa Kỹ thuật – Công nghệ chủ trì; Sinh viên Bùi Thị Minh Thơ (C1160125) làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Lê Thái Anh Thư hướng dẫn. Hội đồng nghiệm thu gồm ThS. Nguyễn Thúy Hà – Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Huỳnh Thị Huỳnh Mai – Chuyên viên Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp làm phản biện 1, ThS. Phạm Thị Quỳnh Trâm - Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ làm phản biện 2, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa có liên quan.

(Ảnh: Quang cảnh buổi họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường )

     Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày và thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã cho ý kiến đóng góp. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đạt yêu cầu, hoàn thành các sản phẩm khoa học theo đúng hợp đồng nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu và tính toán được sử dụng hợp lý, đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị, ứng dụng cho phát triển sản phẩm khởi nghiệp; đăng ký sản phẩm đề tài tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA lần thứ XX năm 2018; chuyển giao khoa học kỹ thuật, làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu khoa học sau này.

         Lê Phan Anh Phụng - Phòng QLKH&HTQT