Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Mẫu biểu Phòng Đào tạo

Mẫu xin ý kiến về chỉ tiêu tuyển sinh;

 Tải về

Mẫu KHHT toàn khóa;

 Tải về

Mẫu phiếu đăng ký học phần;

 Tải về

Mẫu đề nghị cấp lại Password;

 Tải về

Mẫu đơn xin học lại;

 Tải về

Mẫu đề nghị sửa điểm;

 Tải về

Mẫu biên bản kiểm tra điểm;

 Tải về

Mẫu danh sách dự thi;

 Tải về

Mẫu đơn xin tạm nghĩ học;

  Tải về

Mẫu quyết định thành lập hội đồng xét thực tập - khoá luận ;

  Tải về

Mẫu quyết định thành lập HĐ thi;

  Tải về

Mẫu đề thi;

  Tải về

Mẫu biên bản mở đề thi;

  Tải về

Mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế thi;

  Tải về

Mẫu biên bản bàn giao bài thi;

  Tải về

Mẫu phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy;

  Tải về

Mẫu phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy Thể chất - GDQP;

  Tải về

Mẫu quyết định thành lập ban chấm báo cáo thực tập;

  Tải về

Mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm;

  Tải về

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp;

  Tải về

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung.

  Tải về