Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

PhongDT

Tập thể viên chức Phòng Đào tạo

 

 

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng đã tổ chức và thực hiện các hoạt động như: Lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo; Khảo sát nhu cầu đào tạo để có kế hoạch thiết kế chương trình đào tạo và dự kiến tuyển sinh hằng năm; Tổ chức tuyển sinh và thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học; Tổ chức thực hiện việc đảm bảo chất lượng đào tạo; Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ đối với trình độ cao đẳng hệ chính quy; Quản lý văn bằng, chứng chỉ, xét tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên học sinh.

Phòng Đào tạo không ngừng cải tiến quy trình thực hiện công việc như sử dụng phần mềm EMIS trong công tác quản lý đào tạo, tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần trực tuyến (online). Đồng thời, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học sinh vừa học vừa nghiên cứu.

 

2. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CỦA PHÒNG

-         Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở từ năm 2003 đến năm 2013

-         Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2011  

-         Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2012.