Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Phòng Đào tạo

Sơ đồ tổ chức Phòng Đào tạo

 

1. Trưởng phòng 

 

 

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Quản lý chung toàn bộ hoạt động của phòng.

 2. Lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch nghiên cứu khoa học trình hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 3. Khảo sát nhu cầu đào tạo để có kế hoạch thiết kế chương trình đào tạo và dự kiến tuyển sinh hằng năm.

 4. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế về tổ chức thi tuyển sinh, học kỳ và thi tốt nghiệp.

 5. Tổ chức chỉ đạo các tổ chức chuyên môn, các giáo viên trong việc hướng dẫn HS-SV học tập rèn luyện trong mọi hoạt động, học trên lớp, tự học, thực hành, thí nghiệm, đi thực tế, sinh hoạt tập thể.

 6. Tổ chức thực hiện việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

 7. Xây dựng mối liên kết với các cơ sở , các trường trong tỉnh, trong khu vực và trong nước, nhằm phục vụ cho công tác đào tạo.

 8. Tổng hợp và tổ chức lưu trữ các kết quả học tập của HS-SV, xác nhận kết quả học tập.

 9. Tổ chức xét duyệt hoàn thành định mức giảng dạy hằng năm;

 10. Liên kết đào tạo;

 11. Tổ chức biên soạn bài giảng.

 

 

 

2 Phó trưởng phòng

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

 • Ngày tháng năm sinh:       23/03/1977
 • Trình độ chuyên môn:        Thạc sĩ kinh tế
 • Điện thoại:                     0939.174.699
 • Email:                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Lập Kế hoạch tuyển sinh;

 2. Quản lý việc tổ chức thi các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học;

 3. Quản lý ISO; Quản lý đảm bảo chất lượng;

 4. Quản lý đào tạo đại học hệ VLVH;

 5. Tham gia Hội đồng thi chứng chỉ A,B,C Tin học và ngoại ngữ.

 

 

Phó trưởng phòng

LÊ PHẠM THỊ MINH ANH

 • Ngày tháng năm sinh:       15/02/1984
 • Trình độ chuyên môn:        Thạc sĩ Toán
 • Điện thoại:      0903352258
 • Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Theo dõi hoạt động và quản lý phần mềm quản lý đào tạo, quản lý kế hoạch đào tạo theo học chế tín chỉ;

 2. Quản lý các lớp Đại học_hệ đào tạo từ xa;

 3. Quản lý Hệ thống Quản lý chất lượng_ISO của Phòng;

 4. Xây dựng chương trình đào tạo;

 5. Cộng tác viên Website của Trường

4 Chuyên viên

HUỲNH THANH TƯỜNG

 • Ngày tháng năm sinh:       19/12/1981
 • Trình độ chuyên môn:        ThS. Toán học
 • Điện thoại: 0942 2323 91
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 1. Quản lý các khối lớp trung cấp –trung cấp nghề chính quy.và tại chức.

 2. Lập kế hoạch đào tạo năm học dựa trên chương trình khung của từng ngành: dạy học, thi học kỳ, thực tập tốt nghiệp, và thi tốt nghiệp.

 3. Tổng hợp và lập hợp đồng thỉnh giảng ngoài trường.

 4. Theo dõi việc cấp phát văn bằng khối trung cấp và trung cấp nghề

 5. Phối hợp với các khoa trong việc kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ theo kế hoạch giảng dạy của trường..

 6. Thực hiện các báo cáo về đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo khối trung cấp và trung cấp nghề

 7. Phân công phòng học; đưa đón; công văn đến và đi

 8. Tín chỉ.

   
 

5 Chuyên viên

 

LÊ MINH NHỰT


 • Ngày tháng năm sinh:    1983
 • Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ QTKD, Đại học SP Tiếng Anh
 • Điện thoại:         0912.738.838
 • Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nhiệm vụ được phân công:

 • Quản lý khối cao đẳng chính quy và không chính quy.

 • Lập kế hoạch đào tạo năm học dựa trên chương trình khung của từng ngành: dạy học, thi học kỳ, thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.

 • Tổng hợp và lập kế hoạch thỉnh giảng ngoài trường.

 • Theo dõi việc cấp phát văn bằng chứng chỉ khối cao đẳng.

 • Phối hợp với các khoa trong việc kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ theo kế hoạch giảng dạy của trường.

 • Thực hiện các báo cáo về đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo khối cao đẳng.

 • Phát triển CTĐT; Tín chỉ.

 

6 Chuyên viên

 

NGÔ THỊ HOA NỞ

 • Ngày tháng năm sinh:  17-06-1979
 • Trình độ chuyên môn:  ThS.Chuyên ngành Vật Lý
 • Điện thoại:       0128.348.3199
 • Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 • Phối hợp lập dự thảo kế hoạch tuyển sinh trình trưởng phòng xem xét, hoàn chỉnh trình BGH phê duyệt,

 • Phối hợp lập kế hoạch chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, gởi công văn được ưu tiên cung cấp điện, giao thong, điện thoại, an ninh phục vụ kỳ thi trình lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt thực hiện, phối hợp với các bộ phận khác phục vụ tốt cho kỳ thi,

 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh, lên phương án xét tuyển (đối với các lớp không thi), lên danh sách phòng thi, phát thẻ dự thi

 • Thông báo danh sách HS trúng tuyển và gới giấy báo nhập học

 • Lên kế hoạch tiếp nhận HS trúng tuyển và lập danh sách lớp học bàn giao cho các khoa và chuyên viên phụ trách khối trong phòng.

 • Lập các báo cáo về công tác tuyển sinh trình lãnh đạo phòng xem xét, hoàn chỉnh trình BGH ký duyệt.

7 Chuyên viên

 

TRẦN ĐẮC PHÚ


 •  Ngày tháng năm sinh:       10/01/1978
 •  Trình độ chuyên môn:        Kỹ sư khoa học máy tính
 •  Điện thoại:     0902455789
 •  Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 • Lập kế hoạch tập huấn sử dụng vi tính vào việc quản lý đào tạo tín chỉ;

 • Nghiên cứu các thiết bị quản lý đào tạo tín chỉ;

 • Nghiên cứu phân quyền quản lý theo đào tạo tín chỉ;

 • Phối hợp thực hiện công tác vi tính tuyển sinh và thi tốt nghiệp.

 
8 Chuyên viên

NGUYỄN THÙY TRANG

 • Ngày tháng năm sinh:       13/5/1981
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
 • Điện thoại:     0982.168.382
 • Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

 • Quản trị mạng máy tính liên quan hệ thống Quản lý đào tạo theo Học chế Tín chỉ;

 • Kiểm tra việc đăng ký học phần, nhập điểm thi trong hệ thống Quản lý học chế Tín chỉ;

 • Tổng hợp giao ban và thống kê số liệu HSSV.