Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu tổ chức Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

TT

Nhân sự

Trụ sở chính: 02773.871962

Cơ sở 1: 02773.774.053

Email

Di động

1

Trịnh Xuân Việt

Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0971 174 353

2

Trần Hoàng Nam

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918 416 026

3

Nguyễn Kim Kha

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969 419 358

4

Hồ Văn Út Hậu

P. Trưởng khoa

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909.662.729

5

Trương Nhật Triết

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 433 306

6

Trương Lê Khánh Toàn

Giáo vụ

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932 861 936

7

Lâm Kim Yến

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939 998 866

8

Cao Thanh Hoàn

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918 853 327

9

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944 330 933

10

Ngô Phú Cường

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 126 839

 

         

12

Lê Thị Kim Thoa

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908 886 564

13

Phan Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907 146 784

14

Nguyễn Phước Triển

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946 341 133

15

Nguyễn Thị Phúc Nguyên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938 028 218

16

Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932 710 607

17

Nguyễn Thị Quế Phương

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0973 421 617

18

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0369 666 657

19

Trần Nguyễn Trúc Giang

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907 212 387

20

Võ Thành Minh Quân

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0365 744 156

21

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 473 972

22

Tạ Hoàng Bảnh

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982 656 869

23

Lê Phan Anh Phụng

Giáo viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0931 046 404

24

Lê Thị Mai Anh

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939 494 094

25

Trịnh Thị Thanh Hoà

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 463 867

26

Huỳnh Chí Thanh

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986 000 752

27

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989 985 880

28

Trương Thị Mỹ Phẩm

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939 686 208

29

Dương Thanh Trà

Giáo viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0349 579 637

30

Ngô Long Khánh

Giáo viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 985 185

31

Trần Thị Kiều Oanh

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988.848.591