Cơ cấu nhân sự Khoa Cơ khí - Xây dựng

 

TT

ĐƠN VỊ  CÁ NHÂN

CHỨC VỤ

NƠI LÀM VIỆC

EMAIL

 

Khoa Cơ khí - Xây dựng

 

Cơ sở 1: 02773.774.057

 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng khoa

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Phúc Thanh

TTBM cắt gọt kim loại

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thành Nhân

TT BM CN ô tô

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Huỳnh Học Thuật

Kỹ sư

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Trung Kiên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Vương Lê Thanh Phương

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phan Việt Nhân

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Thanh Phong

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Mai Thanh Thi

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Văn Tào

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Võ Thế Hào

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Bùi Việt Hùng

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Lê Thanh Trà

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Đỗ Thế Nghiệp

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Trần Thanh Toàn

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Lê Minh Giang

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Nguyễn Tấn Phong

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Trần Hoàng Định

TT bộ môn XD

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên kết mạng xã hội