Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Phòng Quản trị - thiết bị & thư viên (2020)

 

TT

NHÂN SỰ

Trụ sở chính

Cơ sở 1

 eMAIL  Di động

1

Trần Văn Lực

Trưởng phòng

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.662.718

2

Nguyễn Thị Loan

Phó Trưởng phòng

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 308 297

3

Dương Chí Quang

Cán sự

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0774 867 477

4

Trương Hải Yến

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947 407 996

5

Cao Minh Chí

Nhân viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903 851 012

6

Đinh Trung Hiếu

NV kỹ thuật

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938 904 001

7

Trần Trọng Nguyên

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 515 698

8

Lê Minh Phổ

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949 567 401

9

Nguyễn Hồng Châu

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939 139 615

10

Nguyễn Văn Hiếu Nhỏ

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.326.009

11

Bùi Sĩ Ca

Chuyên viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945 983 738

12

Võ Tôn Tuấn

Lái xe

Trụ sở chính

 

0939 993 942

13

Phạm Thành Phú

Lái xe

Trụ sở chính

 

0918 880 601

14

Nguyễn Thị Hoa

TT tổ phục vụ

Trụ sở chính

 

0394 387 895

15

Nguyễn Thị Thu Hiền

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0385 123 996

16

Võ Thị Lan Phương

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0941 302 568

17

Trần Thị Kim Hồng

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0795 473 272

18

Phạm Thị Diễm Kiều

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0765 689 944

19

Lê Thanh Thúy

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0396 350 436

20

Nguyễn Thị Kim Hai

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0835 374 545

21

Dương Ngọc Nữ

NV phục vụ

Trụ sở chính

 

0783 789 969

22

Lê Thanh Hải

Lái xe

Cơ sở 1

 

0902.753.257

23

Trần Văn Tuấn

Cán sự

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.833.479

24

Nguyễn Thái Bình

Chuyên viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.139.280

25

Nguyễn Văn Cảnh

NV kỹ thuật

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932.602.906

26

Lê Hoàng Minh

Chuyên viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939.704.571

27

Đào Hồng Quang

Chuyên viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939.923.607

28

Huỳnh Phan Thùy Lê

TT tổ Thư viện

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934 381 978

29

Đặng Hồng Xuân Uyên

Thư viện viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 239 453

30

Huỳnh Thị Thu

Thư viện viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 479 620