Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

DTCC_taichuc

Điện thoại:

Thông tin khác:

KHOA TẠI CHỨC
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
----------------------- 
 
Điện thoại: 0277. 3871 961
 

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

Ghi chú

1

Trần Hữu Trung

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.028.162

 

2

Hoàng Văn Dũng

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.633.219

 

3

Lê Thuận Thái Trung Hiếu

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949.986.868

 

4

Võ Thị Tuyết vân

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.177.170

 

5

Ngô Thị Kim Ngà

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987.100.993 

 

6

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949.110.334

 

7

Đỗ Thị Thuý An

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984.268.036

 

8

Trần Thị Phương Thi

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01696.190.270

 
 


 

 

Gửi Email