Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

DTCC_nnts

Điện thoại:

Thông tin khác:

KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
----------------------- 
 
Điện thoại: 0277. 3871 962

Nhân sự

Trụ sở chính: 02773.871962

Cơ sở 1: 02773.774.053

Email

Di động

Trịnh Xuân Việt

Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0971 174 353

Trần Hoàng Nam

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918 416 026

Nguyễn Kim Kha

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969 419 358

Hồ Văn Út Hậu

P. Trưởng khoa

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909.662.729

 

       

Trương Lê Khánh Toàn

Giáo vụ

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932 861 936

  
 

 

 

Gửi Email