Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

DTCC_ktxh

Điện thoại:

Thông tin khác:

KHOA KINH TẾ - XÃ HỘI & NHÂN VĂN
 
----------------------- 
 
Điện thoại:  Trụ sở chính 0277. 3871 960 ; Cơ sở 1: 02773.774.052

TT

Họ tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

Ghi chú

1

Phan Văn Đạt

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.642.919

 Trụ sở chính, Cơ sở 1  

2

La Ngọc Giàu

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978.991.999

 Trụ sở chính

3

Trần Anh Điền

P. Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944.973.173

Cơ sở 1 

4

Lý Kim Oanh

Giáo vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917.808.462

 Trụ sở chính

5

Võ Thị Diệu Thúy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0971.589.245

 Cơ sở 1

  
 

 

 

Gửi Email