Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

DTCC_Doantruong

Điện thoại:

Thông tin khác:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐCĐ ĐỒNG THÁP
259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 
----------------------- 
 
Điện thoại: 0277. 3859 572 

TT Họ tên Chức vụ Email Điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư  natuanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919.369.192  
2 Huỳnh Học Thuật Phó Bí thư hocthuatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989.224.336  
3 Đắc Kiều Thêm Phó Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01234.636.969  
 3  Võ Thành Công   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972.609.728   
  
 

 

 

Gửi Email