LỊCH THI

LỚP  CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG BVTV 2016 – HỌC KỲ 2

Căn cứ kế hoạch học tập của phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Khoa Tại chức thông báo đến anh (chị ): ….................................

STT

Môn thi

Giờ

ngày, tháng, năm

Địa điểm

1

DI TRUYỀN

07h30

27/01/2018

PHÒNG THI

B15

2

PHÂN LOẠI THỰC VẬT

09h00

3

NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC_LÊNIN (LẦN 2)

13h30

4

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (LẦN 2)

15h00

5

VI SINH CHUYÊN KHOA

07h30

28/01/2018

6

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP IMP

09h00

7

SINH HÓA (LẦN 2)

13h30

8

THỰC HÀNH SINH HÓA (LẦN 2)

15h00

28/01/2018

PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Khi đi thi các Anh (chị) mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND.
  • Các Anh (chị) sinh viên đóng học phí học kỳ 2 chậm nhất ngày 22/01/2018. Nếu không hoàn thành học phí đúng thời gian quy định sẽ không được dự thi.


Tải thông báo: Đính kèm