Thông báo: Lịch học môn Luật Lao động 1: ngày 01-02/7/2017


Lịch THI kỳ 4: TẢI VỀ

 


Lịch học kỳ 4 lớp CD1532N1

 

TT

TUẦN LỄ

Thứ 7

CN

1

13/5/17

14/5/17

Luật Dân sự 2

Luật Dân sự 2

2

20/5/17

21/5/17

Luật Dân sự 2

Luật Dân sự 2

3

27/5/17

28/5/17

Luật Hôn nhân & gia đình

Luật Hôn nhân & gia đình

4

03/6/17

04/6/17

Thi hết môn

Thi hết môn

5

10/6/17

11/6/17

   

6

17/6/17

18/6/17

   

7

24/6/17

25/6/17

   

8

01/7/17

02/7/17

Luật Lao động 1

Luật Lao động 1

9

08/7/17

09/7/17

Thi hết môn