• Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn
  • Tiết mục văn nghệ tổng kết năm học 2014-2015 của Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn
  • Sinh viên Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn nhận bằng tốt nghiệp năm 2014
  • Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn đi khảo nghiệm các hợp tác xã nông nghiệp
  • Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn đi khảo nghiệm các hợp tác xã nông nghiệp
  • Khoa Kinh tế, xã hội & nhân văn tổng kết năm học 2014-2015
  • Thông báo
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc Tổng kết năm học, Khoa Kinh tế Xã hội và Nhân văn xây dựng kế hoạch tổ ...

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập Lớp CĐ Kế toán K12 và TC Kế toán K12

>> Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập Lớp CĐ Kế toán K12: Tải về


>> Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập Lớp TC Kế toán K12 : Tải về