Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Tập thể giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
  • Sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ nhận bằng tốt nghiệp

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tổ chức Báo cáo các chuyên đề cho sinh viên

Nhằm giúp sinh viên cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn vào chiều ngày 04/03/2019 tại phòng học A1 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức Buổi báo cáo các chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo”, “Ứng dụng của enzyme trong Công nghiệp thực phẩm” và “Công nghệ Blockchain ”. Tham dự Buổi báo cáo gồm có Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, đại diện phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Khoa cùng tất cả các sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ thông tin.

Nhằm đảm bảo tính chính xác và chất lượng thì các chuyên đề trước khi báo cáo với sinh viên đều phải được chỉnh sửa theo sự góp ý của Hội đồng khoa học của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

 Với chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo” tình nguyện viên người Nhật Iwamoto Hideaki đã chia sẻ cho sinh viên các vấn đề về Mạng nơ-ron (thần kinh) nhân tạo/máy học---2 nhóm, Mạng nơ-ron--- nhiều hơn 3 nhóm và Học sâu.

 Với chuyên đề “Ứng dụng của enzyme trong Công nghiệp thực phẩm” ThS. Phan Thị Thúy Giàu  đã trình bày các vấn đề Enzyme là gì? Các yếu tố nào kiểm soát hoạt động của enzyme? Ứng dụng của enzyme trong các ngành công nghiệp và Tại sao enzyme lại quan trọng trong ngành Công nghệ thực phẩm?

 Với chuyên đề “Công nghệ Blockchain” ThS. Phan Quốc Cường đã chia sẻ các vấn đề Giới thiệu về Công nghệ Blockchain, Ứng dụng và Tương lai của Công nghệ Blockchain.

Buổi báo cáo này đã giúp sinh viên cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến ngành học từ đó có định hướng rõ hơn cho việc học và nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Phạm Thị Quỳnh Trâm - Khoa KTCN