Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar
  • Khoa Điện - Điện tử
  • Khoa Điện - Điện tử
  • Khoa Điện - Điện tử
  • Khoa Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trình độ Trung cấp)

Rate this item
(0 votes)
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trình độ Trung cấp)

1. Tên nghề đào tạo.

- Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Tên tiếng Anh: Electric, electronic engineering.

2. Năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

2.1 Kiến thức.

         - Kiến thức lý thuyết, thực tế trong lĩnh vực nghề:

+ Biết nguyên lý, đặt tính các thiết bị điện, điện tử, cung cấp điện, điều khiển tự động

để lắp đặt, vận hành các thiết bị  điện, điện tử, hệ thống điều khiển tự động.

+ Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc.

         - Hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng và thể chất đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp.

         - Hiểu biết về nguyên tắc và phương pháp quản trị nghề nghiệp.

2.2 Kĩ năng.

- Kĩ năng cứng:

            + Lắp đặt, vận hành hệ thống và thiết bị điện - điện tử.

     + Bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử.

            - Kĩ năng nhận thức: có kĩ năng nhận định, phân tích, giám sát, đánh giá các quá trình và xử lý thông tin trong phạm vi thực hiện nghề nghiệp.

            - Kĩ năng mềm:

+ Có năng lực Chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6.

+ Đạt Chứng nhận Kĩ năng mềm của Nhà trường.

2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm.

- Có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp; có ý thức trách nhiệm trong công việc, nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm đối với tập thể.

- Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ trung cấp có thể làm việc tại:

            + Các nhà máy chế tạo, sản xuất các  sản phẩmđiện - điện tử.

            + Các dây chuyền sản xuất tự động.

            + Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩmđiện - điện tử.

            + Có khả năng làm cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật cho các cơ quan nhà nước, các công ty nước ngoài hoặc giảng dạy tại các cơ sở đào tạo liên quan đến lĩnh vực điện điện tử.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

- Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử trình độ trung cấp có thể học liên thông Cao đẳng với ngành nghề phù hợp.