Giới thiệu Chức năng và Nhiệm vụ của Khoa Khoa học Cơ bản

Tập thể giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

Trải qua quá trình hình thành đến nay Khoa gồm có 4 tổ bộ môn: tổ Toán - Lý, tổ Hóa - Sinh, tổ Lí luận Chính trị, tổ Giáo dục quốc phòng - Thể chất; với 29 Cán bộ và Giáo viên gồm: 15 Thạc sĩ, 14 Cử nhân.

I. Nhiệm vụ chung:

1) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

2) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

(Điều 11 -  Quyết định số 474 /QĐ-CĐCĐ-TCHC ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

II. Nhiệm vụ Trưởng khoa:

1. Xây dựng kế hoạch công tác của Khoa từng tháng, cả năm.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo tình hình công tác hàng tuần và dự họp giao ban trường.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

5. Giải quyết công tác hành chính trong Khoa.

(Trích ISO 2015 của Khoa Khoa học cơ bản)

 

III. Nhiệm vụ các Phó trưởng khoa

1. Cùng trưởng Khoa xây dựng kế hoạch công tác, điều hành công tác trong Khoa.

2. Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy .

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu Khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của Khoa.

4. Quản lý các phòng thí nghiệm.

5. Phụ trách trang tin website của khoa.

6. Quản lý, giám sát thực hiện các kế hoach viết bài giảng dùng chung.

7. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công

 

(Trích ISO 2015 của Khoa Khoa học cơ bản)

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay173
Hôm qua4449
Tuần này19671
Tháng này91644
Số lượt truy cập3976232

Đang trực tuyến

Khách : 142 khách online Thành viên : Không có online