Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

 

 

NHÂN SỰ

Chức vụ

 Email  Di động

Nguyễn Thị Thể Hà

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969598410

Phạm Thị Trà My

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974389858

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919369192