Cơ cấu nhân sự Khoa Khoa học cơ bản

 Sơ đồ tổ chức Khoa Khoa học cơ bản

Cơ cấu nhân sự:

TRƯỞNG KHOA

 

Phạm Thị Trà My

- Ngày tháng năm sinh:  06-12-1983

- Trình độ chuyên môn:  ThS.Chuyên ngành Hoá

- Điện thoại:    0974.389.858

- Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhiệm vụ Trưởng khoa:

1. Xây dựng kế hoạch công tác của Khoa từng tháng, cả năm.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo tình hình công tác hàng tuần và dự họp giao ban trường.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

5. Giải quyết công tác hành chính trong Khoa.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Hồng Thúy

- Ngày tháng năm sinh: 16-04-1981

- Trình độ chuyên môn: ThS.Chuyên ngành công nghệ sinh học

- Điện thoại:     0989.985.880

- Email:            nththuy@@dtcc.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Dương Văn Lợi

- Ngày, tháng, năm sinh:  09-11-1982

- Trình độ chuyên môn:   ThS. Vật Lý

- Điện thoại:    0966.993.708

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ các Phó trưởng khoa

1. Cùng Trưởng khoa xây dựng kế hoạch công tác, điều hành công tác trong Khoa.

2. Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy .

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu Khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của Khoa.

4. Quản lý các phòng thí nghiệm.

5. Phụ trách trang tin website của khoa.

6. Quản lý, giám sát thực hiện các kế hoach viết bài giảng dùng chung.

7. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công

TỔ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ  
 

TỔ TRƯỞNG : Nguyễn Thị Ly

- Ngày tháng năm sinh:  15-01-1983

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Triết học

- Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại:    0916.012.883
 

       Nguyễn Thị Kim Hồng

- Ngày tháng năm sinh: 11-03-1979

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Triết

- Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại:  0947.317.881
 

Nguyễn Thị Phương Chi

- Ngày tháng năm sinh:  27-07-1983

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Lịch Sử

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại:  0977.777.469
 

Trần Văn Mười

- Ngày tháng năm sinh:  1957

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Quản lý giáo dục

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại:  0903.336.643
 

 

 

Quảng Thị Kiều Diễm

- Ngày tháng năm sinh:  22/07/1990

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại:  0167.461.2957

Giảng dạy môn Pháp Luật
 

Đoàn Thị Yến

- Ngày tháng năm sinh:  15/1/1983

- Trình độ chuyên môn:  Ths. LLPP giảng dạy bộ môn Chính trị

- Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0932.970.757
TỔ HÓA SINH  
 

TỔ TRƯỞNG: Trương Thị Mỹ Phẩm

- Ngày tháng năm sinh: 08-04-1982

- Trình độ chuyên môn: ThS.Chuyên ngành Thực Vật Học

- Điện thoại:    0939.686.208

- Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

TỔ PHÓ: Võ Đăng Khoa

- Ngày tháng năm sinh:  08-01-1983

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Hóa lý thuyết và hóa lý

- Điện thoại:   0944.104.383

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Ngọc Châu

- Ngày tháng năm sinh:  06-08-1981

- Trình độ chuyên môn:  ThS.Chuyên ngành hóa hữu cơ

- Điện thoại:    0123.938.3535

- Email:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Phạm Thị Hồng Tân

- Ngày tháng năm sinh:  11-08-1985

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Hoá hữu cơ

- Điện thoại:     0946.110.885

- Email:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Thể Hà

- Ngày tháng năm sinh: 01-11-1978

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh + ThS.Quản lý giáo dục

- Điện thoại:    0969.598.410

- Email:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ngô Long Khánh

- Ngày tháng năm sinh:  21-12-1987

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Công nghệ sinh học

- Điện thoại:       0919.985.185

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Huỳnh Thị Kim Phượng

- Ngày tháng năm sinh:  23-08-1985

- Trình độ chuyên môn: ThS. khoa học môi trường

- Điện thoại:       0948.751.036

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Dương Thanh Trà

- Ngày tháng năm sinh:  01-03-1991

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm hóa

- Điện thoại:       0164.957.9637

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ TOÁN LÝ  
 

TỔ TRƯỞNG: Nguyễn Thị Minh Phương

- Ngày tháng năm sinh:  10-12-1982

- Trình độ chuyên môn:  ThS. Vật Lý

- Điện thoại:    0983.766.696

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

TỔ PHÓ: Phạm Thị Kiều Anh

- Ngày tháng năm sinh:  01-06-1984

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Toán - chuyên ngành Giải tích

- Điện thoại:   0916.765.757

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- Ngày tháng năm sinh: 25-02-1984

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật Lý

- Điện thoại:      0913.669.984

- Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thành Tâm

- Ngày, tháng, năm sinh: 19-08-1985

- Trình độ chuyên môn:   ThS. Chuyên ngành lý thuật xác suất thống kê toán học

- Điện thoại:        0986.392.845

- Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TỔ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & THỂ CHẤT  
 

TỔ TRƯỞNG: Nguyễn Việt Dũng

- Ngày tháng năm sinh:  05-11-1980

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân TDTT + Cử nhân GDQP

- Điện thoại:   0919.239.459

- Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Phước Hùng

- Ngày tháng năm sinh:  04-04-1970

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân TDTT

- Điện thoại:       0918.655.846

- Email:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Phan Đăng Khoa

- Ngày tháng năm sinh:  01-03-1981

- Trình độ chuyên môn:  ThS. TDTT

- Điện thoại:       0946.616.141

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thanh Sang

- Ngày, tháng, năm sinh:  17-03-1987

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân TDTT

- Điện thoại:         0939.425.515

- Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Đàm Văn Quốc

- Ngày, tháng, năm sinh:  23-12-1982

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân TDTT

- Điện thoại:         0945.177.588

- Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Đặng Đăng Khoa

- Ngày, tháng, năm sinh:  14-11-1978

- Trình độ chuyên môn:    Cử nhân TDTT

- Điện thoại:         0939.334.419

- Email:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay2015
Hôm qua3649
Tuần này15475
Tháng này96401
Số lượt truy cập4257373

Đang trực tuyến

Khách : 135 khách online Thành viên : Không có online