Tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tham dự buổi tiếp và làm việc gồm có Thạc sỹ Trương Nhật Triết, phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Kinh tế xã hội và Nhân văn, Nông nghiệp và Thủy sản.

Quang cảnh họp với Tổ chức JICA, Nhật Bản

Phó Hiệu trưởng – Trương Nhật Triết tặng hoa cho Đoàn JICA

Đoàn JICA tham quan cơ sở vật chất và lớp học CNTT

Đại diện Cơ quan JICA gồm Ông Isaji Naoki – Cố vấn cao cấp Chương trình phái cử tình nguyện viên (TNV) tại Việt Nam và cô Nguyễn Hoài Bão – Trợ lý cán bộ Chương trình tại Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung thảo luận và thống nhất với JICA về nhu cầu tình nguyện viên của Nhà trường ở các lĩnh vực công nghệ máy tính, nuôi trồng thủy sản và quản trị kinh doanh và tiếp thị. Bên cạnh đó đoàn JICA Nhật Bản cũng đã tham quan cơ sở vật chất đồng thời khảo sát nhằm tìm hiểu thực trạng các lớp Công nghệ Thông tin đang đạo tạo tại trường.

Nguyễn Văn Hưng - Phòng QLKH & HTQT

 

Liên kết mạng xã hội