Danh mục

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015


 

Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trưởng - Trưởng Ban ISO

 

 

Huỳnh Cẩm Thanh Trưởng Phòng Thanh tra - Ủy viên thường trực

Nguyễn Văn Lích - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên

Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên


Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng Chính trị & CTSV - Ủy viên

Võ Thị Huệ - Trưởng Phòng Quản trị - TB-TV - Ủy viên

Hồ Kiều Oanh - Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Ủy viên

Huê Quốc Hòa - P.Trưởng phòng QLKH&HTQT - ủy viên

 

Trịnh Xuân Việt - Trưởng Khoa Nông nghiệp - TS - Ủy viên

Nguyễn Anh Thoại - Trưởng Khoa Kỹ thuật - CN - Ủy viên

Phan Văn Đạt - Trưởng Khoa Kinh tế - XH&NV - Ủy viên

Phạm Thị Trà My - Trưởng Khoa KHCB - Ủy viên

 


 

 


 

Chính sách chất lượng (Điều khoản 5.2, Ký hiệu 00-5.2-01)

TẦM NHÌN: Xây dựng trường CĐCĐ Đồng Tháp là cơ sở đào tạo chất lượng, hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; phát huy đặc trưng loại hình nhà trường cộng đồng, mở rộng cơ hội thoả mãn nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng và học tập suốt đời của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật - công nghệ cho cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và xác lập vị trí nhà trường là tốp đầu một trong những trường CĐ, ĐH vùng ĐBSCL.

SỨ MẠNG: Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng .

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển cộng đồng.


 Mục tiêu chất lượng năm học 2017-2018 (Điều khoản 6.2)

 

1. Tổ chức triển khai thực hiện tuyển sinh chính quy năm 2018 đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

 

2. Thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện 01 chương trình hợp tác với các Trường Đại học trong và ngoài Tỉnh;

 

3. 100% chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh hàng năm và tổ chức đào tạo theo định hướng mở, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Có 60% giảng viên ứng dụng hệ thống Moodle E-learning trong dạy học;

 

4. Sinh viên chính quy được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện chính xác, đúng thời gian quy định; 100% yêu cầu của sinh viên được giải quyết kịp thời, đúng quy định;

 

5. Thống kê tình hình sinh viên học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp 4 lần/năm; Thu thập ý kiến từ 10 đơn vị sử dụng lao động trở lên về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.Tổ chức 01 lần Ngày hội việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về định hướng việc làm và tuyển dụng. Tổ chức được ít nhất 01 Hội thảo hợp tác với các Sở Ban ngành Tỉnh về hoạt động đào tạo;

 

6. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên học sinh về giảng dạy 2 lần/năm;

 

7. Đảm bảo các thiết bị dạy học được kiểm soát và bảo dưỡng, định kỳ theo kế hoạch. Đảm bảo 100% Chương trình đào tạo có tài liệu tham khảo và các điều kiện cần thiết phục vụ dạy học;

 

8. Tổ chức thanh tra, kiểm tra trong các hoạt động quản lý, dạy và học 01 lần/năm; Thực hiện đánh giá nội bộ 01 lần/năm và khắc phục các lỗi đúng thời hạn;

 

9. Kết quả học tập của sinh viên:

 

Loại

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

Tỷ lệ %

3

20

45

25

 

10. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 04 ngành mới. 

      


    

  Danh mục tài liệu ISO 9001:2015

STT

Tên văn bản

ĐIỀU KHOẢN ISO 9001:2015

Trang

01

Tổng quan hệ thống QLCL

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

01

02

Chính sách chất lượng

5.2

01

03

Mục tiêu chất lượng năm học

6.2

01

04

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

6.2

01

05

- Sơ đồ tổ chức Trường

- Trách nhiệm và quyền hạn:

   + Hiệu trưởng

   + Phó Hiệu trưởng 1

   + Phó Hiệu trưởng 2

5.3

01

06

Các Phòng, Khoa, Trung tâm

 -          Sơ đồ tổ chức

-      Trách nhiệm và quyền hạn các thành viên Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Mục tiêu Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

5.3

5.3

6.2.1

6.2.2

02

07

Quy trình soạn thảo văn bản

7.5.2

03

08

Quy trình kiểm soát văn bản

7.5.3

03

09

Quy trình tuyển dụng

7.1.2

04

10

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng

7.2

04

11

Quy trình sửa chữa thiết bị

7.1.3

05

12

Quy trình bảo trì thiết bị

7.1.3

05

13

Quy trình An toàn lao động & PCCC

7.1.2

05

14

Quy trình tuyển sinh chính quy cao đẳng - trung cấp

8.3.3

06

15

Quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu HSSV

8.3.3

07

16

Quy trình giải quyết khiếu nại

8.3.3

07

17

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

8.3.2

08

18

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên

8.3.2

08

19

Quy trình Mời giảng

8.4

09

20

Quy trình Quản lý điểm phần mềm QLHSSV

8.3.4

10

21

Quy trình biên soạn bài giảng dùng chung

7.1.6

11

22

Quy trình kiểm soát quá trình giảng dạy

7.1.5

12

23

Quy trình tổ chức cho sinh viên thực tập

8.2.2

13

24

Quy trình hướng nghiệp

8.2.2

14

25

Quy trình đăng ký học phần/môn học

8.2.1

15

26

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

9.1.2

16

27

Quy trình khảo sát tình hình có việc làm HSSV tốt nghiệp

9.1.3

17

28

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2.1

18

29

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

8.5.1

19

30

Quy trình xếp loại rèn luyện HSSV

8.5.1

20

31

Quy trình quản lý HSSV ngoại trú

8.5.1

21

32

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

10.2.1

22

 

 

 

 

 

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1494
Hôm qua3649
Tuần này14954
Tháng này95880
Số lượt truy cập4256852

Đang trực tuyến

Khách : 89 khách online Thành viên : Không có online