Danh mục

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015


 

Phạm Phát - Hiệu trưởng - Trưởng Ban ISO

Võ Minh Lâm - P.Hiệu trưởng - P.Trưởng Ban

Huỳnh Cẩm Thanh Trưởng Phòng Thanh tra - Ủy viên thường trực

Trần Hữu Trung - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Ủy viên

Nguyễn Văn Nam - Trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên

Nguyễn Thị Loan - Q. Trưởng Phòng Chính trị & CTSV - Ủy viên

Võ Thị Huệ - Trưởng Phòng Quản trị - TB-TV - Ủy viên

Hồ Kiều Oanh - Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - Ủy viên

Nguyễn Kim Kha - Trưởng phòng QLKH&HTQT - ủy viên

 

Trịnh Xuân Việt - Trưởng Khoa Nông nghiệp - TS - Ủy viên

Nguyễn Văn Lích - Trưởng Khoa Kỹ thuật - CN - Ủy viên

Phan Văn Đạt - Trưởng Khoa Kinh tế - XH&NV - Ủy viên

Phạm Thị Trà My - Trưởng Khoa KHCB - Ủy viên

 


 

 


 

Chính sách chất lượng (Điều khoản 5.2, Ký hiệu 00-5.2-01)

TẦM NHÌN: Xây dựng trường CĐCĐ Đồng Tháp là cơ sở đào tạo chất lượng, hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; phát huy đặc trưng loại hình nhà trường cộng đồng, mở rộng cơ hội thoả mãn nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng và học tập suốt đời của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật - công nghệ cho cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và xác lập vị trí nhà trường là tốp đầu một trong những trường CĐ, ĐH vùng ĐBSCL.

SỨ MẠNG: Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng .

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển cộng đồng.


 Mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 (Điều khoản 6.2)

1. Tổ chức tuyển sinh năm 2016 đúng quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

       2. Sinh viên học sinh được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện đúng quy định.

3. Thống kê tình hình sinh viên học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp 4 lần/năm; cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên học sinh.

4. Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên học sinh 2 lần/năm.

5. Có 05 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

6. Đảm bảo các thiết bị dạy học được kiểm soát và bảo dưỡng, định kỳ theo kế hoạch.

7. Tổ chức 01 lần Ngày hội việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về định hướng việc làm và tuyển dụng.

8. Kết quả học tập của sinh viên:

Loại

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

Trung bình

yếu

Kém

Tỷ lệ %

4

22,0

42,5

22,0

7,0

2,5

9. Tiếp tục triển khai viết bài giảng dùng chung phục vụ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

      10. Hoàn thiện việc mở 02 mã ngành đào tạo Khoa học cây trồng trình độ Cao đẳng và ngành đào tạo Văn thư Lưu trữ trình độ Trung cấp.

11. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện triển khai ít nhất 01 chương trình phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học với các viện, trường và các tổ chức trong và ngoài nước.

      


    

  Danh mục tài liệu ISO 9001:2015

STT

Tên văn bản

ĐIỀU KHOẢN ISO 9001:2015

Trang

01

Tổng quan hệ thống QLCL

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

01

02

Chính sách chất lượng

5.2

01

03

Mục tiêu chất lượng năm học

6.2

01

04

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

6.2

01

05

- Sơ đồ tổ chức Trường

- Trách nhiệm và quyền hạn:

   + Hiệu trưởng

   + Phó Hiệu trưởng 1

   + Phó Hiệu trưởng 2

5.3

01

06

Các Phòng, Khoa, Trung tâm

 -          Sơ đồ tổ chức

-      Trách nhiệm và quyền hạn các thành viên Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Mục tiêu Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

5.3

5.3

6.2.1

6.2.2

02

07

Quy trình soạn thảo văn bản

7.5.2

03

08

Quy trình kiểm soát văn bản

7.5.3

03

09

Quy trình tuyển dụng

7.1.2

04

10

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng

7.2

04

11

Quy trình sửa chữa thiết bị

7.1.3

05

12

Quy trình bảo trì thiết bị

7.1.3

05

13

Quy trình An toàn lao động & PCCC

7.1.2

05

14

Quy trình tuyển sinh chính quy cao đẳng - trung cấp

8.3.3

06

15

Quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu HSSV

8.3.3

07

16

Quy trình giải quyết khiếu nại

8.3.3

07

17

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

8.3.2

08

18

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên

8.3.2

08

19

Quy trình Mời giảng

8.4

09

20

Quy trình Quản lý điểm phần mềm QLHSSV

8.3.4

10

21

Quy trình biên soạn bài giảng dùng chung

7.1.6

11

22

Quy trình kiểm soát quá trình giảng dạy

7.1.5

12

23

Quy trình tổ chức cho sinh viên thực tập

8.2.2

13

24

Quy trình hướng nghiệp

8.2.2

14

25

Quy trình đăng ký học phần/môn học

8.2.1

15

26

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

9.1.2

16

27

Quy trình khảo sát tình hình có việc làm HSSV tốt nghiệp

9.1.3

17

28

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2.1

18

29

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

8.5.1

19

30

Quy trình xếp loại rèn luyện HSSV

8.5.1

20

31

Quy trình quản lý HSSV ngoại trú

8.5.1

21

32

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

10.2.1

22

 

 

 

 

 

  

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay795
Hôm qua1325
Tuần này2120
Tháng này33500
Số lượt truy cập1837305

Đang trực tuyến

Khách : 57 khách online Thành viên : Không có online