Danh mục

    

  Danh mục tài liệu ISO 9001:2015

STT

Tên văn bản

ĐIỀU KHOẢN ISO 9001:2015

Trang

01

Tổng quan hệ thống QLCL

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

01

02

Chính sách chất lượng

5.2

01

03

Mục tiêu chất lượng năm học

6.2

01

04

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

6.2

01

05

- Sơ đồ tổ chức Trường

- Trách nhiệm và quyền hạn:

   + Hiệu trưởng

   + Phó Hiệu trưởng 1

   + Phó Hiệu trưởng 2

5.3

01

06

Các Phòng, Khoa, Trung tâm

 -          Sơ đồ tổ chức

-      Trách nhiệm và quyền hạn các thành viên Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Mục tiêu Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

-          Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng/ Khoa/ Trung tâm.

5.3

5.3

6.2.1

6.2.2

02

07

Quy trình soạn thảo văn bản

7.5.2

03

08

Quy trình kiểm soát văn bản

7.5.3

03

09

Quy trình tuyển dụng

7.1.2

04

10

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng

7.2

04

11

Quy trình sửa chữa thiết bị

7.1.3

05

12

Quy trình bảo trì thiết bị

7.1.3

05

13

Quy trình An toàn lao động & PCCC

7.1.2

05

14

Quy trình tuyển sinh chính quy cao đẳng - trung cấp

8.3.3

06

15

Quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu HSSV

8.3.3

07

16

Quy trình giải quyết khiếu nại

8.3.3

07

17

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

8.3.2

08

18

Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên

8.3.2

08

19

Quy trình Mời giảng

8.4

09

20

Quy trình Quản lý điểm phần mềm QLHSSV

8.3.4

10

21

Quy trình biên soạn bài giảng dùng chung

7.1.6

11

22

Quy trình kiểm soát quá trình giảng dạy

7.1.5

12

23

Quy trình tổ chức cho sinh viên thực tập

8.2.2

13

24

Quy trình hướng nghiệp

8.2.2

14

25

Quy trình đăng ký học phần/môn học

8.2.1

15

26

Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

9.1.2

16

27

Quy trình khảo sát tình hình có việc làm HSSV tốt nghiệp

9.1.3

17

28

Quy trình đánh giá nội bộ

9.2.1

18

29

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

8.5.1

19

30

Quy trình xếp loại rèn luyện HSSV

8.5.1

20

31

Quy trình quản lý HSSV ngoại trú

8.5.1

21

32

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

10.2.1

22

 

 

 

 

 

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1741
Hôm qua5331
Tuần này24558
Tháng này105484
Số lượt truy cập4266456

Đang trực tuyến

Khách : 102 khách online Thành viên : Không có online