Danh mục

 Mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016 (Điều khoản 6.2)

1. Tổ chức tuyển sinh năm 2016 đúng quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

       2. Sinh viên học sinh được đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện đúng quy định.

3. Thống kê tình hình sinh viên học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp 4 lần/năm; cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên học sinh.

4. Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên học sinh 2 lần/năm.

5. Có 05 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

6. Đảm bảo các thiết bị dạy học được kiểm soát và bảo dưỡng, định kỳ theo kế hoạch.

7. Tổ chức 01 lần Ngày hội việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về định hướng việc làm và tuyển dụng.

8. Kết quả học tập của sinh viên:

Loại

Xuất sắc

Giỏi

Khá

Trung bình

Trung bình

yếu

Kém

Tỷ lệ %

4

22,0

42,5

22,0

7,0

2,5

9. Tiếp tục triển khai viết bài giảng dùng chung phục vụ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

      10. Hoàn thiện việc mở 02 mã ngành đào tạo Khoa học cây trồng trình độ Cao đẳng và ngành đào tạo Văn thư Lưu trữ trình độ Trung cấp.

11. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện triển khai ít nhất 01 chương trình phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học với các viện, trường và các tổ chức trong và ngoài nước.

      

  

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay796
Hôm qua1325
Tuần này2121
Tháng này33501
Số lượt truy cập1837306

Đang trực tuyến

Khách : 56 khách online Thành viên : Không có online