Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Sứ mệnh của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: "Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng"