Thư viện trường

Thư viện: diện tích 846m2 có 3.800 tựa sách, trong đó có 940 tựa sách được số hóa do Đại học Cần Thơ cung cấp

 

 

   

Liên kết mạng xã hội