Ngoại khóa chuyên đề về thị trường chứng khoán

Sáng ngày 08/01/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Đại diện Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức buổi Ngoại khóa chuyên đề về thị trường chứng khoán cho Học sinh, Sinh viên.

Quang cảnh buổi Ngoại khóa

Tham dự buổi ngoại khóa gồm: Ông Trần Huy Vũ - Chuyên viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TP.HCM; Bà Phạm Thị Văn Châu – Chuyên viên Công ty Chứng khoán Sài Gòn; ThS. Trương Nhật Triết – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Xã hội & Nhân văn; Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa Nông Nghiệp- Thủy sản cùng các giảng viên là cố vấn học tập của 3 Khoa và hơn 120 Học sinh, Sinh viên tham dự.

Ông Trần Huy Vũ - Chuyên viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TP.HCM

phổ biến nội dung chuyên đề về thị trường chứng khoán

Qua buổi Ngoại khóa, Giảng viên và Học sinh, Sinh viên Nhà trường được cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán, các hoạt động giao dịch Mua/Bán cổ phiếu và đầu tư chứng khoán, giúp Sinh viên khám phá nhiều hoạt động thực tế trên thị trường chứng khoán và tạo động lực cho những bạn có định hướng chọn lĩnh vực chứng khoán để khởi nghiệp trong tương lai.

                Hoàng Tuấn Kiệt - Phòng QHDN

 

Liên kết mạng xã hội