Khu hành chính 5 tầng

 

Khu hành chính (5 tầng)

Khu này bao gồm: Khối hành chính (các phòng, khoa), thư viện, phòng vi tính, phòng ngoại ngữ và các phòng thí nghiệm: quy mô 01 trệt, 04 lầu, diện tích sàn là 5.543,1 m2. Đây là nơi làm việc, họp hội của viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

 

   

Liên kết mạng xã hội